header

همکاری با تیپ چین


خانه / همکاری با ما

تیپ چین پل ارتباطی متخصصین و مشتری است. با استفاده از تیپ چین در ساعات کاری آزادتان به مشتری های بیشتری خدمات رسانی کنید. اگر تصور میکنید که متخصص خوش فکر و بلند پروازی هستید و انرژی کافی برای دستیابی به آرزوهای خود را دارید به ما بپیوندید. ما به هنر دستان و فکر شما ارج می نهیم و شرایط لازم برای دستیابی به مسیر رشد و ترقی تان را فراهم خواهیم کرد.

جهت همکاری با تیپ چین فرم زیر را تکمیل و ارسال بفرمایید.


اطلاعات شخصی


فرمت تصویر ارسالی : jpeg,jpg,png
فرمت تصویر ارسالی : jpeg,jpg,png

اطلاعات حساب بانکی


اطلاعات تماس با شما


ارسال مدارک مورد نیاز


فرمت تصویر ارسالی : jpeg,jpg,png

چه خدماتی را ارائه میدهید؟